Bronnenlijst Basisteksten

Céline Delaere
Van Der Helm, P. (2018). Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12(1), 31-61. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/index.html

Emma Bostyn
Blow, H. (2012, oktober). Kindermishandeling en partnergeweld onder één dak: naar een geïntegreerde aanpak? Desair, K & Herman, K (red.), Handboek Famiaal geweld. Brussel: Politeia

Morgane Claeys
Hoksbergen René A.C., (2009), Adoptie: een positieve interventie?, reactie op de artikelen ‘Adoptie als interventie’, 30, pp. 4-15. Geraadpleegd via https://limo.libis.be/index.html

Seppe Bauwens
Douma, L.& Hoes, M., (2016). Gebruikte methodieken in Nederland. Douma, L.& Hoes, M, handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld: van signalering tot besluit (p115-141). 2e druk. Amsterdam:Boom.

Wout Taghon
Weijers, I. (2016). Rotjeugd : Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen (Vol. Hoofdstuk 7: Moeten we vasthouden aan het verplichte ouderschapsplan?). Amsterdam: Uitgeverij SWP Amsterdam.

Jasna Demeyere
Turnell, A., & Essex, S. (2010). Een overzicht van het resoluut oplossingsgerichte model. In Als er 'niets aan de hand is': Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling (Vol. Fase 1: voorbereiding, pp. 28-43). Houten: Nohn Stafleu van Loghum.

Gillian De Cooman
van de Putte, Lukkassen, Russel & Teeuw (2013). Medisch handboek kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Deel D: Verwaarlozing, hoofdstuk 17. Lichamelijke verwaarlozing en 18. Emotionele verwaarlozing.

Louis Courtens
van der Leij, A. (2013). Peuter, kleuter, kind. In A. van der Leij, De pretparkgeneratie. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License