Statistieken

Statistieken Céline Delaere
Financiële statistieken over hoeveel procent van het beschikbare budget van het departement WVG naar welk onderdeel gaat.

verdeling%20budget.png

(Departement WVG, 2017)

Statistieken over hoeveel en welke hulp gedetineerden krijgen

gedetineerden.png

(Departement WVG, 2017)

Statistieken over hoeveel minder- en meerderjarigen een melding deden in het vertrouwenscentrum kindermishandeling tussen 2011 en 2017.

kindermishandeling.png

(Kind en Gezin, 2017)

Statistieken Emma Bostyn

Statistiek van aantal meldingen van kindermishandeling
(Kind en Gezin, 2017)
aantal%20meldingen Statistiek over het aantal interlandelijke adopties
(Kind en Gezin, 2016)
interlandelijke%20adoptieStatistiek over het aantal kindermishandelingen in de verschillende provincies van Vlaanderen
(Kind en Gezin, 2017)
Kindermishandeling%20in%20de%20verschillende%20provincies

Statistieken Morgane Claeys

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/adoptie/statistieken/globale_statistieken

Op deze website vind je talloze tabellen met cijfers over buitenlandse adoptie. Deze cijfers dateren sinds september 2005 en die zijn het laatst bijgewerkt op 4/01/2018.
Je vindt cijfers van:
- De aantal buitenlandse adopties sinds september 2005
- De leeftijd van de kinderen wanneer ze geadopteerd werden
- De aantal adopties door koppels/alleenstaanden
- Het aantal adopties per land
- De adoptie wijze
- De aantal weigeringen van erkenning van een buitenlandse adoptie
- …

Statistieken Wout Taghon

1) Statistiek over het aantal echtscheidingen in België. Ik heb dit gekozen omdat gezinnen waar ouders plots uit elkaar gaan ook wel een impact hebben op de kinderen en omdat dit de laatste jaren zeer veel voorkomt. Bovendien is dit ook een vorm van ‘afwijkende extreme opvoedingen.’ Ik heb dit via Google gezocht en ben terecht gekomen op de site van STATBEL.

Overheid, B. F. (2018, november 6). Echtscheidingen. Opgehaald van STATBEL: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheidingen/echtscheidingen

2) De tweede statistiek gaat over partnergeweld. Ik heb dit opgezocht omdat ik dit zeker ook een ‘ afwijkende extreme opvoeding’ vind. Zeker voor kinderen, het is een afwijkende opvoeding omdat de kinderen ook het geweld tussen hun ouders zien en dit ook bepalend kan zijn voor de rest van hun opvoeding. Daarnaast is het ook een extreme opvoeding want dit gebeurd zeker niet in alle gezinnen. Ik heb dit via Google gezocht en kwam zo uit op een document van rosa vzw.

Rys, B. (2010). Partnergeweld in cijfers . Brussel: rosa vzw .

statistiek.pngstatistieken Seppe Bauwens
aantal melding kindermishandeling in Vlaanderen
kindermishandeling.png
vroegtijdige schoolverlaters

België 2000 2005 (a) 2010 2011 2012 2013 2014 (b) 2015 2016
Totaal 13,8% 12,9% 11,9% 12,3% 12,0% 11,0% 9,8% 10,1% 8,8%
Mannen 16,5% 15,2% 13,8% 14,9% 14,4% 13,2% 11,8% 11,6% 10,2%
Vrouwen 11,0% 10,5% 10,0% 9,7% 9,5% 8,7% 7,7% 8,6% 7,4%

Statistieken Jasna Demeyere

1) Grafiek huiselijk geweld uit “Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp”

Afbeelding1.png

CBS. (2008). Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/46/een-op-de-vijf-slachtoffers-van-huiselijk-geweld-aanvaardt-slachtofferhulp

2) Grafiek geregistreerde slachtoffers van kindermishandeling naar gezinsgrootte

Afbeelding2.png

CBS. (2014). Geregistreerde slachtoffers van kindersmishandeling naar gezinsgrootte. Geraadpleegd via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/gezinskenmerken-slachtoffers-van-kindermishandeling

Statistieken Gillian De Cooman

1. een tabel van Kind en Gezin over het aantal meldingen van mishandeling over de jaren heen.

statistiek

2. een grafiek met het percentage van het totaal aantal gevallen van kindermishandeling. Er staat ook een onderverdeling van soorten mishandeling en verwaarlozing.

statistiek
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License